Kijkt

Kijkt.

Als ik naar de wereld kijk, zie ik dat deze voor veel mensen en organisaties steeds complexer wordt. Hierdoor verandert voortdurend de manier waarop wij werken. We kunnen slimmer werken, samenwerken, meer oog hebben voor de klant, de inwoner of patiënt, vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken, efficiënt, kwaliteitsgericht en kostenbesparend. Ik werk graag aan opdrachten die tot doel hebben de organisatie, de medewerkers en de dienst-, of zorgverlening beter te laten functioneren.

Denkt.

Naast het ophalen van informatie over bijvoorbeeld de context en achtergrond van de opdracht betrek ik de medewerkers, stakeholders, klanten, patiënten of inwoners bij het proces waardoor ik de benodigde kennis en inzichten voor de opdracht krijg.

maaike denkt 2
ziet (2)

Ziet.

Een van mijn krachten is het maken van verbinding. Ik maak makkelijk contact met medewerkers (uit alle lagen van de organisatie) en stakeholders. Mijn enthousiasme, nieuwsgierigheid, betrokkenheid en open houding zijn hierbij helpend. Transparantie, erkenning geven en open staan voor feedback zijn mijn middelen om een open en veilige sfeer te creëren en maken commitment voor verandering mogelijk.

Doet.

Met mijn frisse blik, mijn aanpakkers mentaliteit, mijn analytisch vermogen en planmatige aanpak werk ik domein overstijgend, doel,- en resultaatgericht. Door mijn open persoonlijkheid, energieke en positieve manier van werken lukt het mij mensen te verbinden, te inspireren en te enthousiasmeren.

Dit doe ik vanuit verschillende rollen zoals kwartiermaker, programma-, project-, proces-, implementatie-, of verandermanager.

doet