Denkt.

Naast het ophalen van informatie over bijvoorbeeld de context en achtergrond van de opdracht betrek ik de medewerkers, stakeholders, klanten, patiënten of inwoners bij het proces waardoor ik de benodigde kennis en inzichten bij het uitvoeren van de opdracht krijg. 

Ik denk na over de manier van informatie ophalen en verwerken. Iedereen leert op een andere manier, wil op verschillende manieren betrokken worden of voelt zich op een andere manier aangesproken. Om de betrokkenheid te vergroten, te verbinden, te inspireren en tot goede resultaten te komen zet ik graag verschillende werkvormen, tools en modellen in. Zoals brown paper en brainstormsessies, interviews, stellingen, een quiz en stakeholderanalyse.

Alle verkregen (achtergrond) informatie vertaal ik naar een kort en krachtig plan van aanpak en een planning met alle activiteiten en mijlpalen. Ik vind het belangrijk om successen te vieren, op een creatieve manier geef ik daar vorm aan.