Kijkt.

Als ik naar de wereld kijk, zie ik dat deze voor veel mensen en organisaties steeds complexer wordt. Hierdoor verandert voortdurend de manier waarop wij werken. We kunnen slimmer werken, samenwerken, meer oog hebben voor de klant, de inwoner of patiënt, vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken, efficiënt, kwaliteitsgericht en kostenbesparend. Ik werk graag aan opdrachten die tot doel hebben de organisatie, de medewerkers en de dienst-, of zorgverlening beter te laten functioneren. 

Mijn kijk op verandering is dat de organisatie het beste functioneert wanneer de juiste mensen op de juiste plek zitten met zoveel mogelijk werkplezier. Dit heeft een positief effect op de resultaten die behaald moeten worden en de kwaliteit die de organisatie nastreeft.

Met frisse blik ga ik graag met je in gesprek. Ik ben benieuwd naar de organisatie en de mensen die er werken. Wat is de visie en het doel van jouw organisatie? Hoe kijkt jouw organisatie naar de klant, de inwoner of de patiënt? En hoe kijken zij omgekeerd naar de organisatie? Hoe wordt er samengewerkt met stakeholders en hoe ervaren zij de samenwerking? Zijn de medewerkers betrokken bij de organisatie en bij wat zij doen; zitten de juiste mensen op de juiste plek?